Władze Rady Uczelnianej ZNP w AGH

Prezes Rady Uczelnianej ZNP w AGH

dr inż. Dariusz Sala, Wydział Zarządzania

Członkowie Prezydium Rady Zakładowej ZNP w AGH:

 

1. dr inż. Jacek Obrzud - v-ce prezes ds.organizacyjno-związkowych
2. dr inż. Andrzej Kot - v-ce prezes ds. pracowniczych
3. dr inż. Krzysztof Broda - sekretarz
4. mgr inż. Anna Zborowska - skarbnik
5. mgr inż. Michał Zborowski - v-ce skarbnik
5. mgr Katarzyna Aleksandrowicz - członek
6. dr inż. Adam Ryś - członek
7. dr inż. Robert Rado - członek
8. dr inż. Roman Staszewski - Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP
9. dr inż. Marek Dudek - przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZNP
10. mgr Jerzy Figlewicz - członek Komisji Rewizyjnej
11. dr inż. Ewa Olejnik - członek Komisji Rewizyjnej

 

Przedstawiciel Rady Zakładowej ZNP w AGH do Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP
w Warszawie

dr inż. Dariusz SALA