Piony Organizacyjne

Pion ds. socjalno-związkowych:

 • organizacja działań w zakresie wczasów, wypoczynku oraz spraw socjalno–bytowych,
 • koordynacja działań komisji / zespołów związkowych w sprawach socjalno–bytowych,
 • nadzór nad Funduszem Pomocy Doraźnej,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i agendami uczelni w zakresie swoich kompetencji.

Pion ds. pracowniczych:

 • organizacja działań w zakresie spraw kadrowo-płacowych (nauczycieli i nienauczycieli),
 • koordynowanie polityki ZNP w sprawach pracowniczych,
 • koordynowanie działań komisji / zespołów związkowych w sprawach kadrowo-płacowych,
 • koordynowanie działań nad nowym prawem o szkolnictwie wyższym,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i agendami Uczelni w zakresie swoich kompetencji.

Pion ds. organizacyjno-związkowych:

 • koordynacja i organizacja wszelkich zebrań związkowych, wycieczek związkowych oraz imprez o charakterze rekreacyjno-kulturalnym,
 • doraźne działania ogólnozwiązkowe,
 • współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi i agendami Uczelni w zakresie swoich kompetencji.