Wykaz Ognisk związkowych ZNP w AGH

I. Ognisko ZNP Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii
dr inż. Krzysztof Broda - przewodniczący

II. Ognisko ZNP Wydziału Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji
dr inż. Tomasz Orzechowski - przewodniczący

III. Ognisko ZNP Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
dr inż. Andrzej Kot - przewodniczący

IV. Ognisko ZNP Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
dr inż. Marcin Zych - przewodniczący

V. Ognisko ZNP Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
mgr inż. Michał Puzalski - przewodnicząca

VI. Ognisko ZNP Wydziału Odlewnictwa
dr inż. Ewa Olejnik - przewodnicząca

VII.Ognisko ZNP Wydziału Zarządzania
dr inż. Jacek Obrzud - przewodniczący

VIII. Ognisko ZNP Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
mgr inż. Anna Zborowska - przewodnicząca

IX. Ognisko ZNP Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu
dr inż. Robert Rado

X. Ognisko ZNP Matematyki Stosowanej
dr Wiesław Niedoba - przewodniczący

XI. Ognisko ZNP Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
mgr Katarzyna Aleksandrowicz - przewodnicząca

XII. Ognisko ZNP Administracji Centralnej
mgr inż. Jerzy Śliz - przewodniczący

XIII. Ognisko ZNP Działu Obsługi Uczelni
Jan Bogdał - przewodniczący