Kontakt

Rada Uczelniana
Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków,
Budynek C2, I piętro, pok. 120,
tel. (12) 617-20-15,
fax. (12) 617-45-82
NIP: 107-000-46-47

mail: znp@agh.edu.pl