Komunikaty

Koledzy Przewodniczący Wydziałowych Ognisk ZNP AGH

pragniemy przypomnieć iż zgodnie z Art. 7.6 Rozdziału III naszego Statutu ZNP
Członek ZNP po przejściu na emeryturę czy rentę zachowuje nadal członkostwo w ZNP.
Musi jednak w ciągu 3 miesięcy od daty przejścia na emeryturę lub rentę podjąć
decyzję o dalszej przynależności do ZNP i zawiadomić o tym Zarząd Uczelnianej
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP AGH.

Nie dotrzymanie terminu przypisania się do Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w AGH powoduje skreślenie z listy członków naszej Organizacji.

V-ce Prezes RU ZNP
ds. Organizacyjno-Związkowych

Jacek Obrzud